Soudní překlady

soudně ověřené listiny vyhotovené v cizím státě, ověření před soudním úředníkem, notářem čí smírčím soudcem, doložka apostily, legalizace