CAT nástroje

CAT nástroje jsou určeny pro softwarem podporovaný překlad a umožňují vytvářet a aktualizovat specifické překladatelské paměti pro každého zákazníka, které vznikají během práce překladatele.

Prakticky to znamená, že překladatel používá specifický CAT software, v mém případě se jedná o TRADOS STUDIO 2019, díky němuž je pro každého klienta vytvářena specifická paměť, do které se ukládají veškeré pro něho vyhotovené překlady. Tato paměť se používá pro každý nový překlad a nabízí již přeloženou terminologii a umožňuje rozpoznat ty části textu, které se opakují, nebo které již byly v minulosti přeloženy. Tím je zajištěna maximální terminologická jednotnost, což je velmi důležitý aspekt především v oblasti technických překladů, a také snížení ceny, protože části, které již byly přeloženy, se nemusí překládat znovu. Pro lepší představu zmíním překlad dvou návodů, které popisují stejné strojní zařízení, ale odlišné modely. Mnohé části, například ty týkající se bezpečnosti, jsou stejné a pouze části věnované popisu konkrétního modelu se liší. Software je schopný rozpoznat stejné části těchto návodů a automaticky načíst ty části prvního přeloženého návodu, které odpovídají textu návodu druhého. Celkový objem překladu se tak sníží a zákazník zaplatí pouze za skutečně přeložený text.

Tyto nástroje zkvalitňují celý překladatelský proces a podporují celou řadu FORMÁTŮ (.csv, .dll, .doc, .docx, .docm, .dotm, .dotx, .dot, .fm, .htm, .html, .icml, .idml, .inx, .isc, .itd, .mif, .odp, .ods, .odt, .pot, .potm, .potx, .pps, .ppsm, .ppsx, .ppt, .pptm, .pptx, .pdf, .odt, .properties, .resx, .rtf, .sdlxliff, .sgm, .sgml, .sxw, .sxc, .sxi, .tag, .ttx, .xhtml, .xlf, .xliff, .xls, .xlsm, .xlsx, .xltx, xlt, .xltx, .xml, .xtg), což znamená, že je překladatel schopen dodat překlad ve stejném formátu, v jakém obdržel zdrojový text.

Jaké výhody přináší tyto nástroje zákazníkovi?

VELMI KVALITNÍ PŘEKLAD A TERMINOLOGICKÁ JEDNOTNOST ZA NIŽŠÍ CENU.

POZOR!!!!!

CAT nástroje nelze zaměňovat s automatickým (tzv. strojovým) překladem. CAT nástroje v žádném případě nepřekládají samy, nýbrž pomáhají překladateli v organizaci práce a přispívají ke zkvalitnění překladu.