Překlady

Zaměřuji se především na technické překlady, které zpracovávám v souladu s evropskými směrnicemi a normami (směrnice a nařízení ES/EU, normy ISO a EN atd.), ale mám četné zkušenosti také v oboru právních, obchodních, ekonomických, podnikových i reklamních překladů. Několik let jsem také překládala právní testy pro Evropskou komisi, vždy s vysokým hodnocením, např. zákon o úpadku, projekt AIR, potravinářský zákoník, výnosy státního úřadu pro jadernou bezpečnost, vyhláška upravující výrobky určené k přímému styku s pitnou vodou nebo surovou vodou atd.

Překlady zhotovuji v různých formátech a mohou je doručit elektronickou poštou, faxem, kurýrem nebo tradiční poštou.

Technické překlady

Jak už jsem zmínila v předchozí sekci, mou hlavní specializací jsou právě technické překlady. Během svého působení jsem přeložila miliony slov, které pečlivě ukládám do glosářů a překladatelských pamětí, čímž si vytvářím kvalitní podklady.

Nejčastěji překládám návody k používání a údržbě, dokumentace pro výběrová řízení, technické specifikace, bezpečnostní listy, technické standardy, technické normy, potvrzení, osvědčení, certifikáty apod. Pro lepší představu zmíním alespoň některé z přeložených materiálů, vztahující se k následujícím zařízením:

balící stroje a linky, bowlingové stavěče kuželek, brzdové systémy, čerpadla a kotle, děrovací lisy, dopravníky, elektročerpadla, elektropřevodovky, energetická zařízení, etiketovací stroje, frézky, hydraulická zařízení, hydromasážní zařízení, jaderná zařízení, kartonovací stroje, komponenty a zařízení pro automobilový průmysl, kompresní agregáty, kontrolní stoly, krabičkovací stroje, křovinořezy, lakovací linky, laminovací stroje, laserové řezací systémy, mechanické lisy, míchací zařízení, mikroprocesory, napínače drátů, navíječky rotorů, nýtovačky, ohýbačky plechu, osvětlovací technika, paletizační roboti, parní a kondenzační turbíny, počítačové systémy, pracovní platformy a plošiny, průmyslové stroje, přesné stroje, robotizované paletizátory, rádiové stanice, rozvaděče, stroje pro montáž transformátorů, stroje pro zpracování a manipulaci s plechem, strojní nůžky, sušící linky cihel, svářečky rotorů, telefonní kontroléry, usazovače rotorů, videohry, vlakové soupravy, vysokotlaké čističe, vysokozdvižné vozíky, zabezpečovací zařízení, zdvihací systémy, atd.

Právní překlady

certifikáty, evropské směrnice, notářské zápisy, platební rozkazy, potvrzení o uzavření sňatku, předvolání k soudu, rodné listy, soudní rozhodnutí a rozsudky, soudní spory, stanovy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, zakládací listiny, zápisy z jednání valné hromady, živnostenské listy atd.

Ekonomické překlady

podniková dokumentace, ekonomické dokumenty, podnikatelské záměry, obchodní nabídky, firemní dokumentace, obchodní strategie, katalogy, účetní výkazy, obchodní dopisy, firemní prezentace, rozvahy, výroční zprávy, výsledovky, smlouvy, atd.