Služby

Překlady

technické překlady do italštiny, soulad s evropskými směrnicemi a normami, právní, obchodní, ekonomické a marketingové překlady

Soudní překlady

soudně ověřené listiny vyhotovené v cizím státě, ověření před soudním úředníkem, notářem čí smírčím soudcem, doložka apostily, legalizace

Tlumočení

kompletní tlumočnický servis v Itálii, doprovod a asistence při obchodním styku, tlumočení po telefonu a přes videokonferenci

CAT nástroje

zkvalitnění překladatelského procesu, podpora široké řady formátů, terminologická jednotnost, nižší cena
Nabízím profesionální překlady a tlumočení z italštiny a do italštiny. Díky dlouhodobému působení v Itálii je má znalost italštiny na úrovni rodilého mluvčího, díky čemuž moje překlady nevyžadují žádnou korekturu, jsou bezchybné a dokonale srozumitelné.
Mgr. Pavla Gruzová

Ceny

Maximální transparentnost, jednoduchost, žádné poplatky za zprostředkování, přímý kontakt! Moje sazby nejsou pevné, protože cena každého překladu závisí na kombinaci více faktorů, které vždy pečlivě zvažuji. Provedu pečlivou analýzu textů k překladu a obratem Vám pošlu nabídku.
Napište mi

Novinky

Překlady italština

Legalizace úředních listin a jejich překladů

Vzhledem k rostoucím obchodním, kulturním, společenským i institucionálním stykům mezi Itálií a Českou republikou se na mě stále častěji obrací jednotlivci i firmy s žádostí o soudně ověřený překlad do […]

Více

0
Klientů
0
Dokončených projektů
0
Překladů
0
Tlumočení

Reference

Velice si ceníme pozitivního přístupu a schopnosti vždy pružně reagovat na všechny naše požadavky. Spolupracujeme spolu už dlouhodobě pro kvalitní překladely a profesionální přístup. Musíme vyzdvihnout neustálou komunikaci nejen s námi, ale i s našimi zákazníky, což rozhodně není v dnešní době pravidlem. Je flexibilní a dokáže řešit nečekané situace s přehledem a šarmem. Při práci je vidět chuť vyjít vstříc při zvládání požadavků či lidský přístup v řešení problémů.

Ing. Stanislav SMÍSITEL
SMM Elektro, spol. s r.o.

Chtěla jsem poděkovat za vynikající a profesionální služby při mé koupi apartmánu v Itálii. Překlad smluv v krátké době i příjemné a profesionální jednání v notářské kanceláři při samotném podpisování smlovy. Vřele doporučuji a ještě jednou děkuji

Markéta Ptáčková

Naše spolupráce začala před přibližně 5 lety, především v oblasti technických překladů, které Mgr. Pavla Gruzová poskytuje s naprostou přesností a profesionalitou.

Flavio Bosco
Balance Systems srl

Optimálně provedená práce za dodržení termínů. Určitě zůstaneme v kontaktu pro budoucí překlady.

Martina Teodori
M.M. SYSTEMS SRL
více