Legalizace úředních listin a jejich překladů

Legalizace úředních listin a jejich překladůVzhledem k rostoucím obchodním, kulturním, společenským i institucionálním stykům mezi Itálií a Českou republikou se na mě stále častěji obrací jednotlivci i firmy s žádostí o soudně ověřený překlad do italštiny nebo češtiny a jeho legalizaci.

V čem soudně ověřený překlad spočívá?

V potvrzení toho, že vyhotovený překlad dokonale odpovídá originálu a že nemá žádné vady ani co se týče formátu ani významu. V Itálii je praxe taková, že se překladatel dostaví před soudního úředníka, notáře či smírčího soudce, který překlad ověří. Ověření je formalizováno čestným prohlášením, které podepíše jak překladatel, tak úředník a které je třeba přiložit k překladu, čímž nabývá právní hodnoty. Ověřovaná listina musí být opatřena předepsanými kolky a zapisuje se do Rejstříku ověřených listin.

Právní rámec České republiky vyžaduje, aby soudní překladatel/tlumočník splnil přesně stanovené podmínky a aby byl zapsán do seznamu znalců a tlumočníků. V České republice ověřování překladu neprobíhá před úřední osobou, neboť stát deleguje na soudního překladatele/tlumočníka oprávnění používat pečeť s malým státním znakem, kterou se potvrzuje správné vyhotovení úředního/soudního/ověřeného překladu.

Pokud má však být soudní překlad použit v cizí zemi, vyžaduje apostilu, legalizaci či superlegalizaci, a podle právního rámce příslušného státu. Z tohoto důvodu se na mě často obrací zákazníci, kteří přesně neví, o co mají žádat, neboť různé státy mají pro soudně ověřený překlad a s ním spojené úkony různá označení a různé právní úpravy, a proto je třeba nejdříve zjistit, jaké jsou požadavky kladené na dané dokumenty cílovým orgánem. Tyto informace se dají získat tak, že se zákazník obrátí přímo na příjemce dokumentu, kterým může být soud, veřejný správní orgán, vzdělávací institut, banka, soukromá firma, obchodní rejstřík atd. Vypadá to jednoduše, ale nesmíme zapomenout na to, že obrátit se na cílový orgán vyžaduje znalost úředního jazyka příslušného státu, a proto tuto službu svým zákazníkům často poskytují právě překladatelé, kteří dokonale znají oba jazyky. Pokud budete potřebovat soudní překlad do italštiny nebo češtiny e jeho legalizaci, neváhejte se na mě obrátit!  Ráda vám pomůžu se v byrokratickém světě soudních překladů zorientovat a dopídit se k potřebným informacím.

Mgr. Pavla Gruzová

překlady z češtiny do italštiny

překlady z italštiny do češtiny