Překlady

technické překlady do italštiny, soulad s evropskými směrnicemi a normami, právní, obchodní, ekonomické a marketingové překlady