Tlumočení

Nabízím kompletní tlumočnický servis v italštině.

Mých tlumočnických služeb využívají zákazníci jak v Itálii, tak v České republice. Během svého působení jsem však doprovodila své zákazníky do různých částí světa, počínaje Kanadou a konče Hong Kongem. Pracuji jak pro firmy, které doprovázím při obchodních jednáních, seminářích, školeních, instalacích nových technologií či zaškolování obsluhy, tak pro veřejné instituce a orgány (asistovala jsem například ministryni Ludmile Müllerové při jejím setkání s evropskými ministry v italském městě Luca nebo starostovi pro Prahu 7 během jeho setkání se starostou města Terama), ale i pro soukromé osoby, kterým pomáhám při vyřizování osobních záležitostí či koupi nemovitostí, podepisování smluv u italských notářů atd. Mezi novější typy styku patří telekonference a tlumočení po telefonu, jejichž poptávka roste především v posledních letech.

Poskytované tlumočnické služby:

  • Konsekutivní tlumočení

  • Doprovodné tlumočení

  • Chuchotage

  • Tlumočení po telefonu