Ing. Stanislav SMÍSITEL

Velice si ceníme pozitivního přístupu a schopnosti vždy pružně reagovat na všechny naše požadavky. Spolupracujeme spolu už dlouhodobě pro kvalitní překladely a profesionální přístup. Musíme vyzdvihnout neustálou komunikaci nejen s námi, ale i s našimi zákazníky, což rozhodně není v dnešní době pravidlem. Je flexibilní a dokáže řešit nečekané situace s přehledem a šarmem. Při práci je vidět chuť vyjít vstříc při zvládání požadavků či lidský přístup v řešení problémů.