Překlady

technické překlady do italštiny, soulad s evropskými směrnicemi a normami, právní, obchodní, ekonomické a marketingové překlady

Soudní překlady

soudně ověřené listiny vyhotovené v cizím státě, ověření před soudním úředníkem, notářem čí smírčím soudcem, doložka apostily, legalizace

Tlumočení

kompletní tlumočnický servis v Itálii, doprovod a asistence při obchodním styku, tlumočení po telefonu a přes videokonferenci

CAT nástroje

zkvalitnění překladatelského procesu, podpora široké řady formátů, terminologická jednotnost, nižší cena